Dijk van een Wijf

Het oer-Hollandse landschap met haar nieuwe strakke polders, melkindustrie, aardappels en penen inspireerde Nienke Brokke om iets mee te doen. De kunstenares wil de ‘wulpse’ grilligheid van de natuur weer teruggeven aan dit industrieel agrarisch landschap. De vormen van ronde billen in een letterlijk ‘dijklichaam’ lijkt haar een mooi contrast met de doorgaans rechte strakke dijken, terwijl de monocultuur van de uitgestrekte doorploegde akkers vraagt om extra aandacht voor biodiversiteit voor vogels en insecten. Zo ziet Nienke een groot wulps gevormde dijk voor zich, begroeid met kruiden en grassen. Een broedplaats voor insecten.

Dijk van een Wijf

In het uitgestrekte Friese polderlandschap, parallel aan de strakke Seedyk, rijst een groot liggend naakt op, overdekt met kruiden en grassen. Ze is groot, +/- 60 meter lang, plaatselijk 8 tot 12 meter hoog bij heup en schouders; als een wulps gevormde dijk. Haar ‘vruchtbare’ vormen refereren aan het akkerland, naar daar waar voedsel verbouwd wordt. Associaties met dikke billen, volle borsten, melk en echte boter, zijn legitiem. Als een beschermvrouwe ligt ze daar als ‘dijklichaam’ in het landschap. Zoals de zeekering veiligheid biedt, biedt zij biodiversiteit in het voornamelijk door monocultuur beheerste akkerland. Dijk van een Wijf wordt een onderzoeksproject naar hoe de dijken in Nederland duurzamer en bio-diverser ingezaaid kunnen worden. 

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Van Hall Larenstein, Radboud universiteit, gemeente Waadhoeke, Provincie Fryslân, Bouwbedrijf Dijkstra Draisma en Cyril Liebrand van EurECO Ecological Consultancy, dorpsbelangen en natuurorganisaties.

Over de vorm

Dijk van een Wijf ligt op haar zij uitgestrekt, in zichzelf gekeerd. De vormen komen als een natuurlijke welving omhoog uit de grond en de houding is in rust, ontspannen. Het gelaat is gekeerd naar de aarde alsof ze zich net opricht uit haar slaap. De wisselende lengte van de kruiden en grassen, op de huid van het beeld, zal invloed hebben op de vorm. Het zal de contouren zachter maken of geprononceerder. Herkenning van het beeld is zeer belangrijk. De dijk is van iedereen. Laagdrempelig Hoog-dijkig. De biodiverse begroeiing is ook daarom maximaal 70 cm 

Over de locatie

Dijk van een Wijf wordt gerealiseerd nabij Oosterbierum. Het rechtlijnige karakter van de polder en ook het rechtlijnige van artificiële zeewering biedt de dijk het juiste contrast en is daarom een perfecte locatie. De grote schaal van het landschap laat het dijk-beeld niet botsen met haar omgeving; in plaats van een reuzin te zijn krijgt ze in dit landschap weer een menselijke maat. Voor de toeristen op de fiets die de Friese Noordkust aandoen biedt de locatie een mooi rustpunt om vanaf de Sedyk Dijk van een Wijf te bewonderen.

Over Nienke Brokke

Het beeldend werk van kunstenaar Nienke Brokke heeft altijd een verhalend element. De studie theatervormgeving aan de Rietveldacademie heeft daar aan bijgedragen. Zoals in het theater altijd een ‘gesamtkunstwerk’ is, werkt Nienke graag met meerdere kunstdisciplines die samen een geheel vormen. Door die verhalende kant ontwerpt Nienke Brokke naast landart en theater-decors ook onderwijsprojecten. Daarin kan ze goed inhoud met een kunstdiscipline verbinden. Het landart-project ‘Dijk van een Wijf’ was haar afstudeerproject op de Rietveld- academie in 1997. We werken er hard aan om het project nu daadwerkelijk te realiseren.

Voor meer informatie: NienkeBrokke

Mogelijke realisatie: in ontwikkeling

Locatie: nabij Oosterbierum