Algemene gegevens

Stichting Sense of Place
Fiskwei 30
9151 JD Holwerd
kvk 65634187
rsin 856196514

Bestuur:
Joop Mulder – voorzitter
Klaas Hernamdt

Raad van Toezicht:
Jannewietske de Vries – voorzitter
Hendrikus Venema
Sietze Haringa

het bestuur en de RvT betreffen onbezoldigde functies. De stichting heeft daarnaast geen personeel in dienst. Wel worden er op projectbasis mensen tegen marktconforme prijzen ingehuurd.

Beleidsplan

beleidsplan

beknopte versie jaarverslag 2016