2018, onrust in Fryslân!

2018 kende een stormachtig begin, met dat oer-Hollandse onstuimige gevoel niet alles helemaal in de hand te hebben Dat maakt ons creatief, nieuwsgierig en weerbarstig. 2018, het jaar van de waarheid en de start van een nieuw tijdperk? Jawis! 2018 is dé kans om te laten zien wie we zijn, waar we vandaan komen en vooral waar onze toekomst ligt. Onrust in Fryslân!

De toekomst begint vandaag. Wat zijn onze kansen?

Hoe kan een rijk gebied als de Waddenkust last hebben van krimp? De Wadden met al haar charme, Werelderfgoed en de eeuwenoude strijd tegen het water: terpen, kerken, dijken, inpoldering en kweldervorming. Het Noorden heeft het allemaal. De hoogste tijd om dat te laten zien.

16 januari gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Wat moet er in en na 2018 in het Noorden gebeuren? En hoe pakken we dat aan? Wat kunnen we leren van de goede voorbeelden die er zijn? Dit gesprek gaan we graag aan met kustbewoners, ondernemers, grondeigenaren, bestuurders, shareholders en andere belangstellenden. We hopen iedereen te mogen begroeten in MFA de Ynset in Holwerd, die hierover met ons mee wil praten.