wat is Expeditie Waddenland?


De projecten van Sense of Place bestrijken het hele Nederlandse Waddengebied: van Den Helder tot en met de Dollard; van de kustzonen tot en met de eilanden. Ook de afsluitdijk maakt integraal onderdeel uit van Sense of Place.

Maar waar de projecten zich ook bevinden, ze staan nooit op zichzelf. Ze maken deel uit van een grotere ontwikkeling. Ze zijn onderling verbonden en ze versterken elkaar. Gezamenlijk geven zij de regio de noodzakelijke impulsen: gezamenlijk vergroten zij de aantrekkingskracht van het gebied.

Om de verbinding tussen de projecten heel concreet te maken en om de bezoeker ook de totale kwaliteit van de regio te laten ervaren, wordt parallel aan alle projecten, de Expeditie ontwikkeld. De Expeditie Waddenland verbindt de losse projecten. Het programma realiseert in de kern natuur- en cultuurroutes, die mensen niet alleen van project tot project laten reizen, maar die vooral ook mensen met andere ogen laten kijken naar de regio van het Waddenland.

De Expeditie Waddenland maakt gebruik van alle mogelijke communicatiemiddelen: van klassieke tekstborden en bewegwijzering tot en met een app met verdiepende en gidsende informatie. Daarnaast worden er vanuit de Expeditie ook live evenementen en tours georganiseerd die de verschillende locaties verder helpen uitlichten en de onderlinge verbinding versterken.

In de volgende fases zullen projecten in het Duitse en Deense Wadden onderdeel worden van de route, die de Wadden als UNESCO-Werelderfgoed voor bewoners en bezoekers wil ontsluiten. Uiteindelijk loopt de internationale Waddenroute van Den Helder tot Esbjerg.