In het uiterste noorden van Groningen, bij Termunterzijl ligt de Kleine Polder. Sinds 2019 is het Groninger Landschap eigenaar van het gebied en hebben ze samen met bewoners een mooi plan ontworpen waarbij recreatie en natuur hand in hand gaan. Er worden een aantal nieuwe natuureilanden gerealiseerd naast de al bestaande zwemplas. Daarnaast wordt er een speeleiland gecreëerd en is er ruimte voor een Landmark die het verhaal vertelt van dit prachtige stukje UNESCO werelderfgoed. Het Waddengebied. Het Groninger Landschap gaf Sense of Place de opdracht dit Landmark te ontwerpen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Observatorium Rotterdam. Hieruit is “De Golf van Termunterzijl” ontstaan.

Met het uitzichtpunt in de kleine polder wordt een lijn gemarkeerd tussen de oude dijk en zeewering die steeds hoger wordt. Op de lijn staat de sculptuur ‘De golf van Termunterzijl’. Een betreedbare trap die het lijnenspel van de hoogteverschillen volgt. Van 10 meter naar 0 NAP en weer naar 4 meter boven NAP. De kleine polder wordt met de herinrichting een aantrekkelijke bestemming. Met de kunstzinnige ingreep wordt het ook een plek om je te verwonderen en verbazen over de permanente veranderingen van het Groninger landschap in afwachting van wat komen gaat. Bezoekers ontdekken en beleven, al wandelend door de Kleine Polder en over de Golf, vanuit verschillende perspectieven het gebied.

Op dit moment werken we aan de dekking van de kosten en hopen we het definitieve plan deze zomer aan de bewoners voor te leggen.