Dobbepaarden

Een nieuwe wandelroute langs een bijzonder verhaal op een bijzondere plek aan de Waddenkust van Friesland.

In de nacht van 31 oktober 2006 is Noard-Fryslân Bûtendyks bij Marrum overstroomd. Er staan nog zo’n 150 paarden achter de dijk op een dobbe, ingesloten door het zeewater. Meerdere instanties proberen ze daar weg te halen, alle pogingen zijn zonder succes. Zes vrouwen gaan met hun eigen paarden naar de dobbe en krijgen het voor elkaar dat de kudde hen volgt naar het droge. Een bijzondere gebeurtenis.

Dit verhaal van de paarden van Marrum is gegrift in het collectieve geheugen van waddenminnend en paardenliefhebbend Nederland. In 2011 is een monument geplaatst ter herinnering aan de gebeurtenis met de paarden op de dobbe.

Op initiatief van Plaatselijke Dorpsbelang wordt naar deze dobbe een nieuwe wandelroute ontwikkeld die aansluit bij binnendijkse wandelpaden. Het project Noordoost aan het Wad, een initiatief uit 2016 van de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) van de DDFK-gemeenten, helpt bij de realisatie.

Het gebied

Noard-Fryslân Bûtendyks bestaat uit zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken. Het gebied is ruim 4180 hectare groot. Er bevinden zich ook veel vogels. In de winter zijn de rotgans en de brandgans van de partij. Zij vinden in Noard-Fryslân Bûtendyks hun voedsel voor de winter. Maar er zijn hier ook weidevogels te vinden  zoals de tureluur en de gele kwikstaart.

Zoutminnende planten zorgen voor de mooie kleuren in het gebied. Planten die er onder andere voorkomen zijn zeekraal, zeeaster, schorrekruid, spiesmelde, gewone zoutmelde, zeeweegbree, melkkruid, aardbeiklaver en zee alsem. Op de hoger gelegen delen komen er vooral zwenkgras, herfstleeuwentand en zilverschoon voor.

Dobbepaarden is een project in samenwerking met It Fryske Gea.

Realisatie: 15.07.2018 t/m 15.04.2019

Locatie: Marrum