Henk van der Zwaag managing director Sense of Place

Per 1 januari 2018 is Henk van der Zwaag gestart als zakelijk directeur van Sense of Place. Hij volgt in deze functie Klaas Hernamdt op, die zich vanaf deze datum als strategisch adviseur richt op de langetermijnontwikkeling van Sense of Place.

Van der Zwaag was tot voor kort algemeen directeur van Empatec. Hij zal zich in zijn nieuwe functie samen met Joop Mulder in eerste instantie richten op de realisatie van het Sense of Place programma in 2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden – Fryslân 2018.