Voor het houten getijdenkunstwerk ‘De Streken’ van Marc van Vliet heeft Sense of Place een prachtige locatie op het oog: nabij Westhoek, over een oude strekdam. De haalbaarheid van de plannen wordt nog onderzocht. Graag komen we in contact met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden om inzichten en ideeën uit te wisselen. 

Verstilde beleving van eb en vloed 

Het werk ‘De Streken‘ was in 2015 in zijn eerste verschijningsvorm te zien op Oerol. Het is een ontmoetingsplaats die per uur en per dag een andere kijk op het waddenlandschap biedt door met zonlicht en het getij te spelen. Daardoor kun je als bezoeker eb en vloed op een heel bijzondere manier beleven. Die beleving van het getij begint overigens al bij de tocht naar het kunstwerk: bij eb zou het getijdenobject lopend te bereiken zijn over het wad, bij vloed alleen over een meterslange houten loopbrug. Bezoekers zullen er een beetje moeite voor moeten doen het werk te zien. Dat past bij het kunstwerk en ook bij Sense of Place: geen hordes toeristen, maar een verstilde beleving.

Onderzoek naar plaatsing bij Westhoek 
Op dit moment is Sense of Place aan het verkennen of het mogelijk is om ‘De Streken’ over de oude strekdam – ten oosten van Westhoek – te plaatsen. Het werk heeft dan een dubbele functie: het verwijst naar en draagt bij aan de verkweldering van het gebied, terwijl het tegelijkertijd op artistieke wijze de processen van het Wad zichtbaar maakt. De fundering van het werk zou het jaar rond blijven liggen, sommige kwetsbare houten onderdelen zouden in de winter naar binnen moeten.

In gesprek met het dorp
Veel van de Sense of Place-projecten sluiten aan bij initiatieven en wensen van lokale gemeenschappen en dorpsbelangen. ‘De Streken’ op deze locatie heeft Sense of Place weliswaar zelf geïnitieerd, maar kan niet tot stand komen zonder de inbreng van bewoners. Graag komen we samen met Streekbelang Oost- en Westhoek in contact met meer bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden uit Westhoek.

Aanmelden om op de hoogte te blijven
Een eerste informatiebijeenkomst over de mogelijke plaatsing van De Streken bij Westhoek staat op de planning voor na de zomervakantie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@sense-of-place.eu om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.