Voor het houten getijdenkunstwerk ‘De Streken’ van Marc van Vliet heeft Sense of Place een prachtige locatie op het oog: nabij Westhoek, over een oude strekdam. De haalbaarheid van de plannen wordt nog onderzocht. Graag komen we in contact met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden om inzichten en ideeën uit te wisselen.  Hiervoor hebben we een bijeenkomst gepland in Sint Jacobiparochie. U bent van harte welkom op woensdag 30 oktober 2019 om 19.30 uur in buurthuis De Spitsroeden.

In gesprek met het dorp
Tijdens de bijeenkomst vertelt de organisatie van Sense of Place samen met Marc van Vliet meer over de plannen voor het kunstwerk en willen we vervolgens graag in gesprek raken met bewoners en geïnteresseerden. Sense of Place is op zoek naar een locatie voor het kunstwerk van Van Vliet, dat in 2015 in zijn eerste verschijningsvorm te zien was op Oerol.

Joop Mulder, initiator van Sense of Place: ‘De Streken vormt een ontmoetingsplaats die per uur en per dag een andere kijk op het waddenlandschap biedt, door met zonlicht en het getij te spelen. Daardoor kun je als bezoeker eb en vloed op een heel bijzondere manier beleven. Westhoek zou daarvoor een prachtige locatie kunnen zijn.’

Winnaar Vredeman de Vries LC-publieksprijs 2019
Het ontwerp van De Streken werd begin oktober door het publiek uitgeroepen tot winnaar van de Vredeman de Vries LC-publieksprijs 2019. Deze door de Provincie Fryslân ingestelde prijs voor design wordt eens in de twee jaar uitgereikt.

Aanmelden voor informatiebijeenkomsten
Bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden uit Westhoek die de bijeenkomst bij willen wonen, kunnen zich aanmelden via info@sense-of-place.eu. Naast een uitnodiging voor de bijeenkomst op 30 oktober, wordt u dan ook op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen en vervolgbijeenkomsten omtrent De Streken in Westhoek.

 

foto: Saris & den Engelsman