Op 5 en 6 mei a.s. worden de ontwerpen voor de Marne Art projecten gepresenteerd tijdens het jaarlijks kunstfestival Waailand  in de Victoriuskerk in Pingjum. Marne Art omvat vijf kunstprojecten die vanaf 2019 worden gerealiseerd door  Gouden Land, in samenwerking met Sense of Place. Samen vertellen ze de verhalen van dit bijzondere stukje Waddengebied waarin de sporen van het eeuwenoude kwelderlandschap nog te herkennen zijn .
In de Victoriuskerk is verder o.a. de installatie van Linda Verkaaik en Monique Kerkhof te zien, getiteld: ‘Ondergaan, onder-gaan’ . Zij tonen o.a. een driedimensionale ‘waterzuil’ in de kerk met projecties die verwijzen naar de vele overstromingen in het Waddengebied en de strijd tegen het water. Verkaaik schrijft zelf over deze installatie: ‘Waar ooit de dansende golven van de zee het ritme van de drenkelingen bepaalden, komt het ruwe ritme van de zee door de dijken tot stilstand. De figuren zweven er nog, hun huid rimpelt door het wuivende water. Verdrinken lijkt een dans, het is zweven in een vacuüm’.

Dit alles is te zien op 5 en 6 mei in de Victoriuskerk in Pingjum.

Ga voor meer informatie over de kunstprojecten naar Marne Art