Een gerealiseerde droom: De Terp fan de Takomst!

Blije organiseerde zaterdag 2 oktober alvast een eigen feest om te vieren dat de Terp van de Takomst gerealiseerd is. Door de buitendijkse terp is het dorp weer verbonden met de Waddenzee. In 2011 stelde Blije in haar dorpsvisie ‘we willen weer met het gezicht naar de Waddenzee wonen, leven en werken’. Het idee ontstond van een plek om o.a. te onderwijzen, te onderzoeken, te historiseren, nieuwe en oude zilte te teelten of te concerteren. Het is gelukt. Met inzet van Friese mienskip.

Zaterdag werd tijdens het feestelijke moment door Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, en het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o het nieuwe klaphek ingehangen. Aansluitend worden naambordjes van alle betrokken partijen op houten paaltjes gezet. Reden om het glas te heffen en te proosten op de Terp fan de Takomst.

Grote voorpret. Opening in 2022
De terp wordt tijdens de Friese Triënnale ‘Arcadia’ in 2022 in gebruik genomen en is onderdeel van de geplande route die Sense of Place projecten met elkaar zal gaan verbinden. Nu al de moeite waard: de fiets- en wandelroute vanaf de historische terp Hegebeintum naar de Terp fan de Takomst.

Succesvolle samenwerking.
Dit project is een samenwerking van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. en de inwoners van Blije met Sense of Place, It Fryske Gea en het collectief Observatorium uit Rotterdam. Door de financiële steun van het Waddenfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds/Fonds Laboratoria, het BPD cultuurfonds, de provincie Fryslan en de gemeente Noardeast- Fryslân is de realisatie mogelijk gemaakt.

Foto’s: Binne-Louw Katsma