Dijk van een Wijf is één van de iconische projecten van Sense of Place. Een van de prachtige culturele landschapsprojecten die Sense of Place wil realiseren. Het inspireert, zet aan tot denken en maakt het landschap zelf tot kunstwerk. Het laat mensen met andere ogen kijken naar iets dat we vanzelfsprekend achten: de zeedijk.

Op 30 juni, in het weekend van Dag van het Wad, waarin we de verjaardag van het Waddengebied als UNESCO Werelderfgoed vieren, wordt een panoramische maquette van Dijk van een Wijf onthuld.

Sense of Place wil graag het onzichtbare zichtbaar maken: de langzame, onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is, deels vergeten cultuurhistorie, maar ook de onderschatte schoonheid van het prachtige UNESCO Werelderfgoed. De schoonheid en historie van de zeedijk is daar een goed voorbeeld van. Voor ons in Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat we beneden zeeniveau leven en we voelen ons veilig achter de dijken. Maar in het buitenland kijkt men er raar van op. Daar vindt men het maar wat bijzonder wat we hier gepresteerd hebben met onze dijken en polders. In het buitenland staat onze kennis van watermanagement hoog aangeschreven. Beseffen we wel voldoende hoe bijzonder dat is? Zijn we ons nog bewust van de historie ervan? Wat er aan pionieren, dijkdoorbraken, watersnoodrampen aan vooraf is gegaan om hier te komen? Beseffen we nog voldoende hoe mooi een zeedijk eigenlijk is? Met Dijk van een Wijf wil Sense of Place mensen letterlijk en figuurlijk weer eens stil laten staan bij de zeedijk.

Dijk van een Wijf is een enorm, met gras overdekt liggend vrouwelijk naakt van zo’n tachtig meter lang en tot vijftien meter hoog. Moeder de vrouw, de Hollandse deerne, dikke billen, volle borsten, melk en echte boter, schapen en boterbloemen. Een uitgestrekt landschap waar een wulps gevormde dijk uit oprijst. Dit culturele landschapsproject van Nienke Brokke voor de dijk bij Holwerd vormt straks een zacht welkom voor alle reizigers van Ameland. Om de bezoeker alvast een soort preview van het toekomstige landschapsbeeld te geven, wordt er een panoramische maquette op locatie geplaatst die op creatieve wijze Dijk van een Wijf verbeeldt. Te midden van een bloemenveld klim je in een omsloten gangetje omhoog naar een kijkgat. Hierdoor kijkend zie je Dijk van een Wijf groots liggen met de echte dijk van haar toekomstige locatie aan de horizon.

Onthulling Panoramische Maquette Dijk van een Wijf | Nienke Brokke
Zaterdag 30 juni 12:00 uur
Locatie: Holwerd, Grandyk 9