Hoe wij werken

Het Sense of Place manifest

Kunst – landschapskunst- werkt als katalysator voor zowel de kansen als de opgaven waar het gebied voor staat. Ze versterkt immers de schoonheid en aantrekkelijkheid van de kuststrook. Ze genereert bezoek en aandacht, versterkt de economie en vergroot de leefbaarheid. Ze vertelt bewoners en bezoekers het verhaal van de Waddenkust. Maakt hen bewust van het landschap en de natuur. En de potentie en kwetsbaarheid daarvan. Ze zorgt voor discussie, zet aan tot nadenken, verbindt partijen en gemeenschappen en maakt uitdagingen tastbaar. Er zijn er veel partijen die op een of andere manier het landschap vorm geven, uiteenlopend van Rijkswaterstaat tot lokale dorpsbelangen. Bij een gebiedsontwikkeling is het daarom van belang dat de kunstenintegraal onderdeel zijn van de planontwikkeling. Sense of Place maakt zich de komende jaren sterk om dit belang uit te dragen en onderdeel te worden van plan- en/of projectteams.

Wat zijn een paar van de acht kernwaarden voor Sense of Place?

1. Eerst geloven, dan zien.
Neem de tijd om te mogen dromen.

2. Dat wat er al is.
Neem de tijd om de omgeving te leren kennen

5. Landschap – Mienschap – Verbondenheid
Waarborg de betrokkenheid van mensen uit de omgeving

8. Doe het. Het kan. Hou vol.
Herinner elkaar aan de gezamenlijke droom.

 Lees het volledige manifest hier.

 

Het Sense of Place Loket
Een aanspreekpunt voor initiatieven, kunstenaars en bewoners. 
 

We koppelen initiatieven vanuit de gemeenschap aan een kunstenaar, ontwerpers of een gezelschap. We treden op als adviseur en verbinder. Waar nodig bieden we – bij een opdracht – ondersteuning in het traject. Belangrijke voorwaarde is dat het initiatief lokaal wordt gedragen en een relatie heeft met het landschap en de identiteit van het gebied.  Ideeën en verzoeken kunnen komen vanuit bijvoorbeeld dorpsbelangen, gemeenten, andere overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, lokale stichtingen, collectieven, verenigingen, kunstenaars en makers. We richten ons op projecten van een uitzonderlijke kwaliteit waarbij we bijdragen aan de herinrichting van de leefomgeving van de kust tot in de dorpen en/of steden. Projecten die aan de ene kant tot de verbeelding spreken en aan de andere kant realistisch en uitvoerbaar zijn. Sense of Place projecten willen aanhaken op bestaande programmas i.h.k.v. toerisme, duurzaamheid, erfgoed, landschap, ruimtelijke kwaliteit en brede welvaart.

Samenwerken
Wil jij de kracht van landschapskunst inzetten? Neem contact met ons op via info@sense-of-place.eu. We brengen je idee graag verder en denken mee over de mogelijkheden.