De koers van Sense of Place

Sta stil bij dit landschap in beweging. Zandplaten, geulen en kwelders. Ze ontstaan en verdwijnen en ontstaan opnieuw. Sta stil bij het samenspel tussen mens en natuur. Bij de dijken, terpen en de aanhoudende strijd tegen het water. Sta stil. En ontdek de rijkdom in een op het eerste oog ruige vlakte. Sta stil en hoor de stilte. Zie de verte. Ruik de zee. Sta stil bij de enorme kracht en de enorme kwetsbaarheid van dit gebied. Sta stil en voel je verbonden met de omgeving. Met haar verleden. En met haar toekomst. Sta stil en krijg een ‘sense of place’.

Twee routes naar stilstand 
Sense of Place neemt zélf het initiatief tot nieuwe landschapskunst en we ondersteunen initiatieven vanuit lokale gemeenschappen.

Vanuit Sense of Place Projects zijn we aanjager en ontwikkelaar van spraakmakende en toonaangevende landschapskunst. We ontwikkelen en werken concepten uit, brengen de juiste partijen samen en geven advies over de uitvoering en fondsenwerving. De daadwerkelijke uitvoering, eigenaarschap en beheer van een project leggen we bij derden. Vanuit Sense of Place Community koppelen we initiatieven vanuit de gemeenschap aan professionele kunstenaars en mogelijke partner(s). Ideeën en verzoeken kunnen komen vanuit bijvoorbeeld dorpsbelangen, gemeenten, andere overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, lokale stichtingen, collectieven of verenigingen.

We staan niet stil: onze ambities

We hebben onze koers voor de komende jaren uitgezet. Met een mix van beeldbepalende kunstwerken, kleinere van-onderop-initiatieven en diverse samenwerkingen breiden we onze werkzaamheden in het Waddengebied verder uit. En we hebben nog meer ambities!

Samenwerken met het onderwijs: de frisse blik van studenten
Bij alle (toekomstige) projecten kijken we hoe en waarin we met kennis- en onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universiteit) kunnen samenwerken. Daarbij staat innovatie en de uitwisseling van kennis en ervaring centraal. Welke onderzoeks- en praktijkopdrachten kunnen we bij studenten neerleggen en wat kunnen wij van hén leren? De frisse blik van studenten levert nieuwe inzichten op. Onze initiatieven kunnen dienen als proeftuin voor onderzoek en experimenten op het gebied van design, bouwkunde, circulariteit, biodiversiteit, landschapsinrichting, architectuur, projectontwikkeling en financieel management. Ook lenen ze zich bij uitstek voor het onderbrengen van deelopdrachten bij beroepsopleidingen en het verstrekken van stage- en onderzoeksopdrachten.

Juniorprogramma: kinderen meenemen en laten stilstaan
Met het juniorprogramma willen we de jeugd laten stilstaan bij de bijzondere kwaliteiten van het Waddengebied. We nemen ze mee op excursie het landschap in, om hun omgevingsbewustzijn en betrokkenheid bij de omgeving te vergroten en om onderzoeks- en samenwerkingsvaardigheden
te ontwikkelen. Het juniorprogramma richt zich op de bovenbouw van het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. In het programma werken we samen met professionals uit het onderwijsveld, educatieve partners en streekmusea. Met multimedia (zoals audiotours, podcasts en soundscapes) brengen we de objecten van Sense of Place en haar omgeving verder tot leven.

Sense of Place route: alle projecten met elkaar verbonden
De Sense of Place route gaat al onze projecten langs de Waddenkust met elkaar verbinden. Bezoekers worden op de route meegenomen in de verhalen van de Waddenkust. Goed voor de conditie en bewustwording van fietsers en wandelaars die (delen van) de route volgen, maar ook voor de lokale economie. Ondernemers in de regio kunnen op de route anticiperen, bijvoorbeeld met aanbiedingen en (gezamenlijke) arrangementen.

Joop Mulder Academie: voor een nieuwe generatie makers
Begin 2021 overleed Joop Mulder, grondlegger en boegbeeld van Sense of Place. De Joop Mulder Academie draagt zijn gedachtengoed en visie op landschapskunst over op een nieuwe generatie makers. De academie maakt nieuw talent bekend met de artistieke, technische, bestuurlijke en maatschappelijke kant van opereren in het Waddengebied. Vanuit de academie worden zij begeleid in het realiseren van grote projecten en gemeenschapsinitiatieven. Daarbij willen we zoveel mogelijk werken volgens het meester- gezel principe, waarbij we een ervaren maker – al dan niet actief in ons Artistiek adviesteam – koppelen aan een jonge maker.

Samenwerken
Wil jij de kracht van landschapskunst inzetten om inwoners en bezoekers een verhaal te vertellen? Neem contact met ons op via info@sense-of-place.eu. We brengen je idee graag verder en denken mee over de mogelijkheden.

Deze gezonde blik op de toekomst en nog veel meer is terug te lezen in ons koersdocument.