Bildtstars en Eigenheimers | Brug, Brêge, Bridge

De foto-installaties “Bildtstars en Eigenheimers” geven een gezicht aan de aardappeltelers uit Friesland en Groningen. De aardappelteelt is sterk bepalend voor het karakteristieke landschap in de Waddenstreek. En de aardappeltelers zijn van betekenis voor de Friese en Groningse identiteit en cultuur. Daarnaast vervullen zij met hun land een belangrijke sfeerbepalende rol in het landschap in beide provincies. De portretten van Linette Raven geven hen een gezicht.

De portretten zijn, als onderdeel van het project Brug, Brêge, Bridge van de Friese Milieu Federatie in 2018 te zien onder bruggen in Dokkum. Met dit project wordt een groot deel van de Friese bruggen omgetoverd tot expositieruimte voor amateur- en professionele kunstenaars. Wachten voor een openstaande brug is zo niet langer een ergernis, maar een belevenis! Daarnaast zijn vanaf eind 2018 de eerste foto-installaties “Bildtstars en Eigenheimers” te zien op het erf van de aardappelboeren zelf.

Over de boeren

Jan Idsardi – Klaarkampbrug

Een “patatje met” is ook landbouw

De landbouw heeft een groot deel van het Nederlandse grondoppervlak in gebruik. Dat brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Het is logisch dat de maatschappij daar ook bij betrokken is. Boeren moeten echter wel de ruimte blijven houden om een inkomen te verdienen. Zonder boeren immers geen eten.
Bij landbouw, voedsel en landschap komen al snel zaken als koeien in de wei en (biologische) versproducten in de supermarkt naar voren. Bij een “patatje met”, een kratje bier of een diepvriespizza is die beleving heel anders. Toch is dat ook landbouw. Om burgers meer te betrekken en hen de landbouw op een positieve manier te laten ervaren vind ik het belangrijk dat boeren zichzelf laten zien. Dat kan door het organiseren van open dagen, het geven van voorlichting, het aanleggen van wandelpaden en dergelijke, maar ook door middel van dit fotoproject.

Fam. Talsma – Eebrug

Aardappelen zijn het antwoord op de rijzende vraag naar voedsel.
De boer wil de burger/consument graag bewuster maken; er gaat heel wat vooraf voordat de aardappel in de winkel ligt.
Er is veel animo van boeren om open huis/excursies te houden, bijv. i.s.m. LTO/Landbouwscholen, de burger uitnodigen bij de boer d.m.v. het organiseren van fietstochten in de regio.

Fam. Weidenaar – Schreiersbrug

Werken in en met de natuur voor de eerste levensbehoefte van de mens dat is mijn werk. Boer zijn vind ik een uitdagend en vernieuwend beroep. Werken met de natuur is een uitdaging.  Net als bij topsport probeer je alle omstandigheden en factoren optimaal te krijgen. Nieuwe technieken en inzichten, duurzaamheid en de verzameling van gegevens (big data) werken uitdagend en vernieuwend. Het verhaal van de basis, de kale, lege grond naar een mooie vrucht wil ik graag vertellen en uitleggen aan de burger. Is het vanzelfsprekend dat er altijd genoeg voedsel in de winkel ligt? Die vraag wil ik beantwoorden en uitleggen aan de burger.

Over Linette Raven

Portretfotograaf die met haar foto’s graag het verhaal vertelt van “gewone” mensen. Initieert grote kunstprojecten en werkt daarbinnen graag samen met anderen. O.a. bekend van “Fan twa kanten” met 182 portretten van eilandbewoners van Terschelling, manshoog gepresenteerd op buitenlocatie. En van “Pioniers van de Wieringermeer” met portretten van de eerste 40 bewoners van deze polder.
http://www.linetteraven.nl/

Realisatie: 14.04.2018 t/m 31.10.2018

Locatie: onder de Eebrug  en de Schreiersbrug in Dokkum en de Klaarkampsterbrug in Sijbrandahûs.
Vanaf eind 2018 in aardappelvelden langs de Waddenkust in het Bildt. (exacte datum volgt)