Dijk van een Wijf

Het oer-Hollands polderlandschap, rechtlijnig, met uitgestrekte akkers, mathematisch ingekaderd door strakke sloten. Land, kunstmatig van de natuur gewonnen. Kaarsrechte dijken die zonder einde verdwijnen in een punt aan de horizon. Alsof dit landschap speciaal ontworpen is om in groots contrast te staan met de grillig gevormde Hollandse wolkenluchten. De spannende wolkenluchten lijken het lineaire verdwijnperspectief van het landschap nog eens extra te benadrukken. Die grilligheid aan organische vormen van wolk en natuur in contrast met dit Hollandse artificiéle landschap inspireert Brokke.

De strakke dijk, die zee en land streng visueel van elkaar scheidt, ligt als een vesting in het landschap, een functioneel verdedigingswerk tegen de zee. In hoeverre kunnen we de zeekering landschappelijker bekijken? Wellicht met hier en daar een grillige, ‘wulpse’ vorm? Kunnen we de dijk meer benaderen als een ‘beschermvrouwe’ in plaats van als een ‘vesting’?
Zo is het idee geboren om het begrip ‘dijklichaam’ letterlijk te nemen. Een lekker rond, wulps van vorm, groot liggend vrouwelijk naakt.

Mooi ligt ze met haar ‘vruchtbare’ vormen bij de dijk. Met daarachter de kraamkamer van de pootaardappel en de bouwgrond van tal van andere groenten. Als onderdeel van de zeekering biedt ze zekerheid en veiligheid.

Over Nienke Brokke

Het beeldend werk van kunstenaar Nienke Brokke heeft altijd een verhalend element. De studie theatervormgeving aan de Rietveldacademie heeft daar aan bijgedragen.
Zoals in het theater altijd een ‘gesamtkunstwerk’ is, werkt Nienke graag met meerdere kunstdisciplines die samen een geheel vormen. Door die verhalende kant ontwerpt Nienke Brokke naast landart en theater-decors ook onderwijsprojecten. Daarin kan ze goed inhoud met een kunstdiscipline verbinden.

Het landart-project ‘Dijk van een Wijf’ was haar afstudeerproject op de Rietveld- academie in 1997. We werken er hard aan om het project nu daadwerkelijk te realiseren.

Voor meer informatie: NienkeBrokke

Mogelijke realisatie: in onderzoek

Locatie: in onderzoek