Gemalen Verhalen

In het landschap van Fryslân liggen honderden, zo niet duizenden waterwerken. Gemalen, sluisjes, overloop, etc. Allemaal om het oppervlaktewater en de grondwaterstand in goede banen te leiden.
Een kunstwerk op zich, dat voor veel mensen onzichtbaar is door zijn ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid. Daar wil Sense of Place i.s.m. Wetterskip Fryslân, Merk Fryslân, 2Discover ,het Woudagemaal en Afsluitdijk Wadden Center,  verandering in brengen. Via een speciale online omgeving willen wij het mogelijk maken om een ontdekkingsreis langs de waterwerken van Fryslân te maken. Met je telefoon als gids ontdek je het DNA van onze mooie provincie – op de fiets of in de auto

De gemalen en waterloopjes vertellen het verhaal van het landschap in het Noorden en de gemeenschap die hier onlosmakelijk mee verbonden is. Wij noorderlingen die van Holland Nederland maakten en het mogelijk maakten om op de zeebodem te leven. In de tijd van zeespiegelstijging en klimaatverandering is dit thema meer dan ooit relevant en verdienen deze waterwerken een podium. Een spotlight. Een fiets- en autoroute langs de waterwegen van de waterbeheersing is zo’n spotlight – een spotlight die laagdrempelig is, gebruik maakt van de laatste (online) technieken en daardoor een brede doelgroep zal aanspreken.

In het najaar van 2020 – wanneer het Woudagemaal haar 100-jarig bestaan viert en het themajaar ‘leve het water’  in volle gang is – willen we alvast een eerste route in het Waddengebied presenteren. De bezoeker zal op de route, zowel online als via drukwerk, bij ieder waterwerk door middel van inspirerende verhalen geïnformeerd worden en iets bijzonders ontdekken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Stichting de Versterking en het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.