Marne Art

Landschapskunst die een brug slaat tussen verleden, heden en toekomst van het gebied rondom de voormalige Marneslenk. Vijf kunstprojecten maken samen de verhalen, conflicten en waarden zichtbaar en beleefbaar  van dit bijzondere stukje Waddengebied. Landschappelijk erfgoed  waarin  de sporen van het eeuwenoude kwelderlandschap  nog te herkennen zijn. De Marneslenk stroomde vanaf de Waddenzee in een halve cirkel het land in rond Pingjum, voorbij Witmarsum tot aan Bolsward. Waar de eerste terpen uitgroeiden tot de dorpen Zurich, Kimswerd, Arum, Witmarsum en Pingjum, ligt nu deze ‘vergeten slenk’. De Pingjumer Gulden Halsband, ooit een van de oudste waterbouwkundige werken in Friesland  herinnert aan de bedijking van de slenk.

Marne Art wordt gerealiseerd door Gouden Land in samenwerking met Sense of Place.  Gouden Land is een breder project waarbinnen onderzoekers, kunstenaars en bewoners, en  uit de Marneslenkdorpen de geschiedenis van deze omgeving vertalen naar een nieuwe toekomst.

De kunstwerken en de kunstenaars

Jeroen HoogstratenGulden Halsband
Vijfhoekige herkenningspunten in het landschap vormen de podia voor verhalenvertellers over landschap en historie. De vijfhoekige vorm refereert aan de vijf Marneslenkdorpen.

Paul de KortTijd-Schaal
Hoe maak je eeuwenlange landschappelijke processen en klimaatverandering inzichtelijk in het kortdurende hier en nu? Boven op de kruin van de dijk bij Dijksterburen, daar waar de Marneslenk de huidige Waddendijk doorsneed, ligt een grote betonnen zandkleurige schaal. De bodem daarvan toont in reliëf een geulenstelsel zoals dat ontstaat onder invloed van getij, wind en zand. Is het een reconstructie van de vroegere Marneslenk? Of misschien een schaalmodel van een delta, gezien vanuit een spaceshuttle? De ruimtelijke schaal is niet herkenbaar, de tijdschaal evenmin. Regenwater vult de schaal en verdampt weer geleidelijk. Herkennen we hierin een zeespiegelstijging of een droge ijstijd op een tijdschaal van enkele millennia, of zien we een stormvloed in slow motion?

Ronald van der Meijs – geluidskunstwerk
De boer en zijn bedrijvigheid bepalen op dit moment het landschap. Drie torens, die refereren aan lokaal gebruikte aardappelkisten. De drie torens staan langs de Pingjumer Gulden Halsband en bieden toekomstige wandelaars een plek om te schuilen en te rusten, en om het omringende landschap op zich in te laten werken. Een permanente geluidsinstallatie met watertuimelaars en klankschalen, die door de elementen (wind, zon, wolken) wordt aangestuurd. Aansluitend worden audioverhalen van boeren en andere dorpsbewoners over hun landschappelijke ervaringen verzameld en krijgen een plaats in een audio-bibliotheek in het kunstwerk.

Laboratorium voor MicroklimatenLeesbaar Landschap
Beschrijvingen door bewoners van hun landschap van weleer kenmerken zich door de sensitieve herinnering: geuren en kleuren. De kunstenaars van het Laboratorium voor Microklimaten willen in het landschap verdwenen en toekomstige cultuur- en nijverheidsgewassen aanleggen. Wanneer je als bezoeker door het kunstwerk loopt, zie je aan weerszijden op minidijkjes hetzelfde gewas groeien en komt er geur vrij doordat de wind er doorheen waait.

Verwachte realisatie van de Marne Art projecten: 2019

Locaties kunstprojecten:  rond de dorpen Zurich, Kimswerd, Arum, Witmarsum en Pingjum.