Wadland

Voor Oerol 2014 is op de Noordsvaarder een ‘Mondriaans Labyrint’ van honderdvijftig bij honderdvijftig meter van wilgentenen gebouwd om het proces van kweldervorming op een kunstzinnige wijze beleefbaar te maken. Dit ‘Mondriaans-Labyrint’ is een collectief kunstwerk dat tijdens zes workshop weekenden is gerealiseerd door de inzet van tweehonderdvijftig studenten van zeven opleidingen, en talrijke vrijwilligers.

Aanleiding om het kweldervormingsproces onder de aandacht te brengen waren de plannen van de gemeente Terschelling voor de aanleg van een nieuwe kwelder, Striep-kwelder, een buitendijks gebied aan de zuidzijde van Terschelling. Voorspraak van en in overleg met Oerol heeft Bruno Doedens hiervoor de opzet gemaakt. Het Wadland-Labyrint is een schaalmodel dat het kweldervormingsproces duidelijk wil maken aan een breed publiek en is een initiatief vanuit Culturele Landschapsontwikkeling. Wadland is bedacht en ontwikkeld door Bruno Doedens (SLeM) en Machiel Spaan (M3H). In totaal heeft Wadland vier maanden gestaan zodat het begin van het kweldervormingsproces ook werkelijk kon worden waargenomen. Wadland was een dichterlijk filmverslag geeft een goed beeld van het bouw- en ontwikkelingsproces.