De Streken

De Streken is een houten getijdenobject van beeldend kunstenaar Marc van Vliet en is te bereiken via een 150 meter lange loopbrug.
Deze installatie op het wad beweegt mee op eb en vloed door de krachten van de maan. Het getij zorgt op ieder moment van de dag voor een andere beleving:
Tijdens eb is de installatie een verstilde plek op het wad en is de blik naar buiten gericht. Tijdens vloed bevindt men zich midden op het water en kijk je naar binnen, naar het water.

Deze getijdeninstallatie betrekt het landschap, zover als de horizon reikt. Wees je even heel bewust van de draaiing van de planeet waarop wij ons bevinden.

De Streken wordt gerealiseerd in samenwerking met Oerol en was in 2021 tot 7 juli te zien. De installatie moest vanwege stormschade eerder worden afgebroken. De natuur heeft bepaalt. In de nacht van dinsdag 6 juli kwamen een zuidwester storm en springtij samen waarbij de installatie is beschadigd.

 Met de kennis van nu wordt voor volgend jaar een semi-permanente versie gemaakt die hoger is en stabiel genoeg om drie maanden in 2022 te blijven staan.

Over Marc van Vliet

Beeldend kunstenaar, theatermaker, vormgever. ’s-Hertogenbosch, 1961. Overschild, Groningen.

Autodidact in verschillende disciplines. Begonnen als vormgever. De afgelopen 17 jaar vooral bekend geworden door de locatievoorstellingen en installaties van theatergroep Tuig die zich kenmerken door de cross-over van beeld, beweging en geluid. De laatste jaren ligt de nadruk op landschappelijke installaties.

Realisatie: juni 2022

Locatie: de Dijk aan de Perkweg, Oosterend Terschelling