De zes SW-bedrijven rondom het Wad hebben zich verenigd onder de projectnaam ‘Wad bindt ons!’ en gaan Sense of Place ondersteunen bij de realisatie van diverse projecten.

Duurzaamheid als thema voor onze wereld betekent ook dat je mensen met een beperking inzet in het arbeidsproces en daarmee in onze maatschappij. Niet voor niks heeft Sense of Place als doel om samen te werken met maatschappelijke organisaties en overheden waar juist ook deze kant van duurzaamheid centraal staat.

Op initiatief van Mulder gaan de SW-bedrijven rondom het Wad samenwerken met Sense of Place. Onder coördinatie van Empatec te Sneek zijn dit: Ability, De Bolder, Empatec, Fivelingo, NEF en Noorderkwartier.

De kracht van de bedrijven van ‘Wad bindt ons!’ ligt in het opleiden en ontwikkelen van mensen met een arbeidsbeperking, en ze binnen hun mogelijkheden in het arbeidsproces in te zetten. Dat is de kerncompetentie van nu en tot ver in de toekomst van de in ‘Wad bindt ons!’ samenwerkende bedrijven. Vanuit dat concept past natuurlijk het vele werk wat Sense of Place met zich meebrengt uitstekend. Daarbij kunnen we denken aan inrichting en onderhoud van cultuurpaden, kunst- en culturele objecten. Een mooi voorbeeld hiervan is dat Sense of Place een cultuurroute langs de kust creëert en ‘Wad bindt ons!’ die logistiek vorm gaat geven met rustplekken, ingevuld met banken en tafels, uitkijkpunten, bewegwijzering, wandelroutes, etc. In samenwerking met kunstenaars en architecten gaan de gezamenlijke SW-bedrijven hier inhoud en vorm aan geven. Inzet van de werkplaatsen en de arbeidskrachten zorgen voor een mooie werkgelegenheid en aansluiting bij het maatschappelijk belang dat de cultuurroute poogt te bewerkstelligen, die van het stimuleren van cultuurtoerisme. Maar ook ontvangst, toelichting, beheer, aanspreekpunt, gastheerschap zijn functies die uitstekend verzorgd kunnen worden door ‘Wad bindt ons!’. Opgeteld gaat het om meer dan 5.000 werknemers die bij de 6 SW-bedrijven in het gebied rondom de Waddenzee werkzaam zijn.

Op korte termijn wordt gewerkt aan het masterplan dat de basis moet zijn voor de samenwerking tussen Sense of Place en ‘Wad bindt ons!’, met daarbij de blik op 2018 en verder.