November 2006, een zware storm heeft het buitendijkse land onder water gezet. Ruim 200 paarden staan op de rand van een dobbe in Noard-Fryslân Bûtendyks. Ingesloten door het zeewater. De reddingsactie van zes amazones wordt wereldnieuws en de beelden staan in vele geheugens gegrift.

Op initiatief van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is in samenwerking met It Fryske Gea en Sense of Place een wandelroute uitgezet met het verhaal van de Dobbepaarden als thema. De route begint bij het kunstwerk van Machiel Braaksma achter de waddendijk bij Marrum. Bij dit startpunt kwamen de paarden weer veilig aan land.

Op 1 december 2018 is de wandelroute officieel in gebruik genomen.