We wolle ús klaai werom

Weinig mensen weten dat een groot deel van de bijna duizend terpen die ooit in Fryslân stonden, zijn afgegraven om met de ‘klaai’ van die terpen de veen- en zandgrond in armere gebieden te verrijken. Kanalen werden gegraven, spoorlijntjes aangelegd etc. De hele actie was een enorme operatie die je nauwelijks in de geschiedenisboeken terugvindt. Om deze geschiedenis uit de vergetelheid te halen, wordt onderzocht waar de klaai is gebleven en willen we uit alle streken symbolisch ‘klaai werom’.

Het dorp Blije bouwt aan de Terp fan de Takomst.  In het najaar van Leeuwarden-Fryslân 2018, vraagt dit dorp aan alle dorpen en boeren uit het Noorden een schepje/kruiwagentje van de verdwenen klaai weer terug te brengen naar Blije. Met deze grond wordt de voet gelegd van de Terp fan de Takomst, een veilige, nieuwe ontmoetingsplek buitendijks. De terugkeer van de klaai wordt op een gedenkwaardige manier omlijst.

We wolle ús klaai werom is een eendaagse activiteit die bijzondere aandacht vestigt op de geschiedenis van het Friese landschap.

Realisatie: 18.09.2018

Locatie: Blije