De Kromme Horne

Licht, getijden, weidsheid, rust en ongelooflijke vergezichten. Bij de Kromme Horne komt alles bij elkaar. Betreed deze kromme pier bij Wierum en je bent te midden van slenken, kwelder en platen met het oneindige licht als metgezel. En aan het eind als een schip aan de horizon, ligt een sculptuur. Ga “aan boord” en loop door gangen met vensters naar onbekende bestemmingen…

Vanaf de zeedijk bij Wierum loopt straks een kromme 550 meter lange pier. Bezoekers kunnen wandelen over de pier, die grotendeels langs de oude pier loopt en deze beschermd tegen verder verval. Lopend boven het water en het slik en langs drie panoramische uitzicht- en verblijfsplekken ervaren ze de schoonheid van dit unieke landschap. De sculptuur oogt als een luchtspiegeling. Hier wordt het licht in een ruimte gevangen. Een ruimte die bescherming biedt tegen wind en zon en die het mogelijk maakt om het wad te ervaren.

Landschapsobject de Kromme Horne wordt voor en door mensen en in harmonie met de natuur gemaakt. De drie ‘rotondes met afslagen’ zijn de plekken waar het getijde gevangen wordt. Hier ontstaan zogenaamde spoelgaten die – door de werking van het getijde – in de loop der jaren een ander landschappelijk uiterlijk krijgen. Er zullen kwelders en slenken ontstaan. Bij de een komen mosselbanken, bij de ander vegetatie en de pier heeft het bijkomende effect dat de bestaande kwelders zullen aangroeien.

Wierum

Om de levendigheid van het dorp te versterken nam in 2016 een aantal inwoners van Wierum het initiatief om de mogelijkheden voor nieuwe recreatieve voorzieningen te verkennen. Er zijn veel ideeën gelanceerd, er is gebrainstormd, verkend en geschetst. Duidelijk wordt dat er een ruimtelijk element moet komen dat de kwaliteiten van Wierum zichtbaar maakt: de kwelder, het wad, de eindeloze zeedijk, de rust, het tij, de kleuren, het licht, de unieke geschiedenis en de verbinding met vaar- en wandelroutes in de regio. Er wordt contact gelegd met Ruud Reutelingsperger van Observatorium. Met als uiteindelijk resultaat de Kromme Horne!
De Wierumers zien met dit project een lang gekoesterde wens in vervulling gaan!

Het ontwerp

Het ontwerp van de Kromme Horne is van Observatorium 

Verwachte realisatie: dit project is in ontwikkeling

Locatie: Wierum