Op zaterdag 17 november 2018 vond het evenement ‘We wolle ús klaai werom’ plaats in Blije!

Het evenement bracht een vergeten geschiedenis voor het voetlicht: ooit stonden er bijna duizend terpen in Friesland vol vruchtbare klei die gaandeweg werden afgegraven om armere gronden te verrijken. Waar is die klei eigenlijk gebleven? We willen onze klei terug om een lang gekoesterde droom van de Blijers waar te maken en stukje bij beetje vorm te geven aan een buitendijkse ontmoetingsplaats: de ‘Terp van de Toekomst’. Film: Jonathan Doornenbal