Over Sense of Place

Sense of Place is een culturele ontwikkelorganisatie die de regio langs de Waddenkust nieuwe vitaliteit geeft door de unieke kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten met behulp van beeldende kunst- en ontwerpprojecten. Samen met bewoners en het landschap vertellen we via deze projecten het verhaal van het Noorden. De geschiedenis van het gebied en bewoners, het landschap én de toekomst.

Als een ‘ontwikkelorganisatie’ stimuleert, produceert en ontsluit Sense of Place beeldende kunst- en ontwerpprojecten in het buitengebied langs de Waddenkust. Daarbij richten we ons nu nog op Nederland. Mogelijk groeien de projecten in de toekomst ook door naar de Duitse en Deense Waddenkust. Via een route verbinden we de projecten met elkaar.

Sense of Place maakt hiermee de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De regio krijgt hiermee tegelijk een economische en sociaal-maatschappelijke impuls. Sense of Place neemt soms zélf het initiatief maar meer ondersteunt zij initiatieven vanuit de lokale gemeenschappen.
De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place.

Kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden worden met elkaar in contact gebracht om samen op innovatieve wijze vorm te geven aan culturele landschapsontwikkeling.

Wil je meer weten over de werkwijze van Sense of Place? Ontdek het hier.

Hoe het begon

Sense of Place begon als een serie deelprojecten op Oerol. Grote, maar tijdelijke beeldende kunstprojecten – vaak ook landschapsarchitectuur – gingen de relatie aan met de omgeving. Joop Mulder nodigde verschillende kunstenaars en ontwerpers uit om hier te experimenteren met verschillende vormen. 

In 2016 nam Joop Mulder afscheid van zijn Oerol en bracht Sense of Place naar de vaste wal: naar het gebied langs de Waddenkust. Joop wilde juist dit in veel opzichten achtergebleven gebied een impuls geven; tot leven brengen. Juist dit unieke cultuurlandschap, het landschap dat het resultaat is van de strijd én het leven met de zee, geeft voeding aan nieuwe kunstwerken, nieuwe vergezichten en een nieuwe sense of place. 

Lees verder

Organisatie

Sense of Place is een stichting met een bestuursmodel. Een netwerkorganisatie die bij een vraag/verzoek/opgave op zoek gaat naar verbinding en/of de juiste uitvoerende personen of organisaties. Ook bestaat de mogelijkheid zelf projecten te initiëren. Daarnaast werken we in opdracht. 

Bestuur (onbezoldigd)
Ruud Reutelingsperger (voorzitter), Wendy Gooren (vice-voorzitter/penningmeester), Anke Bijlsma, Marc van Vliet en Valerie van Leersum(secretaris).

Sense of Place werkt met een grote groep ZZP-ers en huurt deze in naar marktconforme tarieven.

ANBI
Sense of Place heeft de ANBI status.

meerjarenplan
financiële verantwoording 2018   
financiële verantwoording 2019
financiele verantwoording 2020

activiteiten verslag 2019
activiteiten verslag 2020
activiteiten verslag 2021