Sense of Place

Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De regio krijgt hiermee tegelijk een economische en sociaal-maatschappelijke impuls.
Sense of Place initieert zelf projecten, maar ondersteunt ook vaak de initiatieven van lokale gemeenschappen en helpt deze te realiseren. De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place.

De komende jaren wordt een lint van culturele landschapsprojecten gerealiseerd, van Den Helder tot de Dollard, op de eilanden en de vaste wal. Kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden worden met elkaar in contact gebracht om samen op innovatieve wijze vorm te geven aan culturele landschapsontwikkeling.

Hoe het begon

Niet zelden begint een ontwikkeling bij de droom van een enkeling. Een visie. Hij of zij voelt de tijd aan; ziet als eerste de kansen, de vergezichten; neemt andere mensen mee in die visie. Joop Mulder droomde van het eiland Terschelling als podium. In 35 jaar ontwikkelde hij het OEROL Festival tot wat het nu is: een internationaal fenomeen, en van grote betekenis voor het eiland. Nu gaat de droom verder. Sense of Place heet de nieuwe droom.

Lees verder

Organisatie

Het kernteam van Sense of Place:

Joop Mulder – Artistiek directeur
Henk van der Zwaag – Zakelijk directeur
Wendy Gooren – Office Manager / Producent
Nieske Ketelaar – Beleidsadviseur/Accountmanager

ANBI
Sense of Place heeft de ANBI status. Onderstaand de ANBI informatie:

Algemene gegevens
Stichting Sense of Place
James Wattstraat 4 /B7
8912 AR  Leeuwarden
kvk 65634187
rsin 856196514

Bestuur
Joop Mulder – voorzitter
Henk van der Zwaag

Raad van Toezicht
Sjoerd Galema – voorzitter
Hendrikus Venema- vice-voorzitter
Seerp Leistra
Jouke van Dijk

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie. De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel worden op projectbasis mensen tegen marktconforme prijzen ingehuurd.
beleidsplan
beknopte versie jaarverslag 2016
Financiële verantwoording 2017
Verslag Raad van Toezicht 2017