Stilstand is vooruitgang

De afgelopen periode is er vanuit Sense of Place gewerkt aan de koers voor de komende jaren. Deze koers bevat de titel ‘Stilstand is vooruitgang’ en hierin wordt de focus meer gelegd op samenwerking. Naast aanjager en ontwikkelaar van spraakmakende landschapskunst koppelt Sense of Place initiatieven vanuit de gemeenschap aan professionele kunstenaars en mogelijke partners. Het Artistiek adviesteam bewaakt het gedachtengoed van Joop en de kwaliteit van nieuwe werken. Met de oprichting van de Joop Mulder Academie zal de organisatie een nieuwe generatie jonge makers uitgebreid gaan begeleiden.

Deze gezonde blik op de toekomst en nog veel meer is terug te lezen in ons koersdocument. Daarnaast is er een creatieve samenvatting beschikbaar.

Over Sense of Place

Sense of Place is een culturele ontwikkelorganisatie die de regio langs de Waddenkust nieuwe vitaliteit geeft door de unieke kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten met behulp van beeldende kunst- en ontwerpprojecten. Samen met bewoners en het landschap vertellen we via deze projecten het verhaal van het Noorden. De geschiedenis van het gebied en bewoners, het landschap én de toekomst.

Als een ‘ontwikkelorganisatie’ stimuleert, produceert en ontsluit Sense of Place beeldende kunst- en ontwerpprojecten in het buitengebied langs de Waddenkust. Daarbij richten we ons nu nog op Nederland. Mogelijk groeien de projecten in de toekomst ook door naar de Duitse en Deense Waddenkust. Via een route verbinden we de projecten met elkaar.

Sense of Place maakt hiermee de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De regio krijgt hiermee tegelijk een economische en sociaal-maatschappelijke impuls.
Sense of Place neemt soms zélf het initiatief maar meer ondersteunt zij initiatieven vanuit de lokale gemeenschappen.
De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place.

Kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden worden met elkaar in contact gebracht om samen op innovatieve wijze vorm te geven aan culturele landschapsontwikkeling.

Hoe het begon

Niet zelden begint een ontwikkeling bij de droom van een enkeling. Een visie. Hij of zij voelt de tijd aan; ziet als eerste de kansen, de vergezichten; neemt andere mensen mee in die visie. Joop Mulder droomde van het eiland Terschelling als podium. In 35 jaar ontwikkelde hij het OEROL Festival tot wat het nu is: een internationaal fenomeen, en van grote betekenis voor het eiland. De droom ging verder met: Sense of Place.

Lees verder

Organisatie

Het kernteam van Sense of Place:
Wendy Gooren – Bestuurder / Kartrekker
Leonie Castelein – Office manager/projectleider
Niels Lahuis – PR & Communicatie
Anke Bijlsma – Producent
Marije Kinderman – Directieassistent
Marina de Kanter – Zakelijke ondersteuning

Sense of Place werkt met een grote groep ZZP-ers en huurt deze in naar marktconforme tarieven.

ANBI
Sense of Place heeft de ANBI status.

Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Henk Deinum (voorzitter), Hendrikus Venema (vice-voorzitter), Jouke van Dijk, Baukje de Vries en Hanna Lára Pálsdottir.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen.

beleidsplan
financiële verantwoording 2018   
financiële verantwoording 2019
financiele verantwoording 2020

activiteiten verslag 2019
activiteiten verslag 2020