Sense of Place

Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De regio krijgt hiermee tegelijk een economische en sociaal-maatschappelijke impuls.
Sense of Place initieert zelf projecten, maar ondersteunt ook vaak de initiatieven van lokale gemeenschappen en helpt deze te realiseren. De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place.

De komende jaren wordt een lint van culturele landschapsprojecten gerealiseerd, van Den Helder tot en met de Dollard, op het vaste land en op de eilanden. Kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden worden met elkaar in contact gebracht om samen op innovatieve wijze vorm te geven aan culturele landschapsontwikkeling.

Hoe het begon

Niet zelden begint een ontwikkeling bij de droom van een enkeling. Een visie. Hij of zij voelt de tijd aan; ziet als eerste de kansen, de vergezichten; neemt andere mensen mee in die visie. Joop Mulder droomde van het eiland Terschelling als podium. In 35 jaar ontwikkelde hij het OEROL Festival tot wat het nu is: een internationaal fenomeen, en van grote betekenis voor het eiland. De droom ging verder met: Sense of Place.

Lees verder

Organisatie

Het kernteam van Sense of Place:

Joop Mulder – Artistiek directeur
Marina de Kanter – Zakelijk leiding
Geert Boogaard – Meerjaren-strategie en fondsenwerving
Wendy Gooren – Office Manager / Producent

ANBI
Sense of Place heeft de ANBI status. Onderstaand de ANBI informatie:

Algemene gegevens                       Bestuur               
Stichting Sense of Place                        Joop Mulder
James Wattstraat 4 /B7
8912 AR  Leeuwarden
kvk 65634187
rsin 856196514

Raad van Toezicht
Sjoerd Galema – voorzitter, Hendrikus Venema- vice-voorzitter, Seerp Leistra, Jouke van Dijk en Baukje de Vries

De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel worden op projectbasis mensen tegen marktconforme prijzen ingehuurd.
beleidsplan
jaarverslag 2018