sense of place

Sense of Place gaat over het onzichtbare. Over de langzame onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is en over de onzichtbare waarden die herontdekt moeten worden. Sense of Place gaat dat onzichtbare zichtbaar maken.

Sense of Place initieert projecten op het gebied van culturele landschapsontwikkeling om veranderingen in het landschap rond de Waddenzee te bewerkstelligen en de beleving van en de waardering voor het landschap van – met name- het UNESCO Werelderfgoed Waddengebied te vergroten bij een groter publiek.

De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied, met een positieve uitwerking op de lokale economie. Dit gebeurt door samenwerking te zoeken en te organiseren tussen kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden.

Om de bijzonderheid van het landschap onder de aandacht te brengen geeft Sense of Place op innovatieve wijze vorm aan landschapsontwikkeling met oog voor kwalitatief hoogwaardige, culturele inbedding. Hierdoor ontstaan karakteristieke en unieke verbeteringen van het Waddenlandschap, die door Sense of Place aan de samenleving worden gepresenteerd via ‘Expeditie Waddenland’.

Sense of Place werkt in drie opeenvolgende fasen:

  • Als eerste ontwikkelt Sense of Place experimenten met de gemeenschap, kunstenaars en ontwerpers, natuurorganisaties en diverse maatschappelijke en wetenschappelijke partners.
  • Deze experimenten worden vanuit een specifieke vraag door een aantal partijen in gang gezet.
    Zij leveren (meestal) tijdelijke interventies op in het landschap, maar vooral veel inspiratie voor het verder ontwikkelen van de meest succesvolle pilots. De projecten ontstaan dus niet aan de tekentafel, maar in gezamenlijke denk- en maakprocessen, zgn. co- creatie.
  • De opschaling van de pilots naar permanente landschappen of landschappelijke interventies gebeurt in samenwerking met de betreffende belanghebbenden, zoals overheden, natuur- en landschapsorganisaties. De artistieke en innovatieve kracht uit de experimenteerfase maakt plaats voor kwaliteitsbewaking en procesbegeleiding om ervoor te zorgen dat de visionaire zeggingskracht behouden blijft.

Over de organisatie

Sense of Place komt voort uit het Oerol theater festival

Het Sense of Place programma tijdens Oerol

Het vaste team van Sense of Place:
Joop Mulder – Creative Director
Klaas Hernamdt – Managing Director
Wendy Gooren – Office Manager

Adres:

Fiskwei 30
9151 JD Holwerd
kvk 65634187

Onze partners:

oerol-logo Leeuwarden-Culturele-Hoofdstad-2018provincie-fryslan2staatsbosbeheerfryskegeawetterskipwaddenacademie2marketinggroningen      groninglandschapnew

Empatec-logo-300x66seaports

logo_prw_mwmw   nhp-programma-naar-een-rijke-waddenzee-fc-nieuw_zwart