Wandelroute Dobbepaarden

November 2006, een zware storm heeft het buitendijkse land onder water gezet. Ruim 200 paarden staan op de rand van een dobbe in Noard-Fryslân Bûtendyks. Ingesloten door het zeewater. De reddingsactie van zes amazones wordt wereldnieuws en de beelden staan in vele geheugens gegrift.

Op initiatief van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is in samenwerking met It Fryske Gea en Sense of Place een wandelroute uitgezet met het verhaal van de Dobbepaarden als thema. De route begint bij het kunstwerk van Machiel Braaksma achter de waddendijk bij Marrum. Bij dit startpunt kwamen de paarden weer veilig aan land.

Op 1 december 2018 is de wandelroute officieel in gebruik genomen.

Bildtstars en Eigenheimers

Tien portretten van pootgoedtelers hangen sinds november bij agrarische bedrijven langs de Noordoost-Friese Waddenkust.
De portretten – gemaakt door fotograaf Linette Raven – krijgen voor tenminste vijf jaar een plek op boerderijdaken, muren en schuren midden in het landschap. Zo krijgen de aardappelboeren en hun families een gezicht. Welk verhaal willen zíj vertellen over het land dat zij bewerken? Over hun cultuur en hun leven? Ontdek het op locatie – met de kop in de wind en op eigen tempo – aan de hand van de beleefroute ‘Bildtstars en Eigenheimers’: een expeditie dwars door een uniek gebied.

De beleefroute is te downloaden via www.friesland.nl/app . In de app zijn de verhalen van de boeren te horen. De route begint in Hallum en eindigt in Anjum. Op de fiets duurt de tocht twee uur, maar per auto zijn de locaties ook goed te bekijken.

In 2019 komen er in Friesland nog 10 portretten bij. Daarna breidt de route zich uit richting Groningen

 

 
Bildtstars en Eigenheimers was er niet gekomen zonder medewerking van al onze partners en sponsoren. Grote dank VSBfonds, BankGiro Loterij Fonds, Samenwerkende Friese Rabobanken, Interreg Deutschland-Nederland, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Niedersachsen, Germany, Waddenagenda, Programma naar een Rijke Waddenzee, Prins Bernhard Cultuurfonds, DDFK Gemeenten en Leeuwarden-Fryslân 2018!

Opening ‘Wachten op hoog water’

Vrijdagmiddag 14 december is op de zeedijk bij Holwerd het beeld ‘Wachten op hoog water’ heel sfeervol en officieel onthuld. Het vijf meter hoge kunstwerk dat Jan Ketelaar uit Drachten maakte van een vrouw, werd bij deze gelegenheid in het licht gezet op wat volgens gedeputeerde Sietske Poepjes de mooiste plek voor zo’n standbeeld is van heel West-Europa. Bij de invallende duisternis werd aan dit moment medewerking verleend door leerlingen van beide plaatselijke basisscholen, die met lichtjes over de zeedijk kwamen en muzikanten van Crescendo en De Bazuin uit Holwerd. De naakte mollige van metaal gelaste vrouw die nu op de zeedijk staat, krijgt nog gezelschap van een heel slanke dame en de maker Jan Ketelaar hoopt dat hij dat kunstwerk komend voorjaar op dezelfde plaats kan presenteren. Het beeld wordt gezien als een icoon van het waddenproject Sense of Place. Woensdag kregen leerlingen van de beide plaatselijke basisscholen het boek Heech Tymo, sjoch omheech aangeboden door de gemeente Dongeradeel. In dat boek speelt het het beeld een belangrijke rol en is volgens wethouder Pytsje de Graaf vooral ook bedoeld als aanzet om kinderen een Fries boek te laten lezen.

In het voorjaar van 2019 gaat de dikke dame vergezeld worden door een ‘dunne dame’ waar Jan Ketelaar aan werkt in zijn atelier.

‘We wolle ús klaai werom’

 

Op zaterdag 17 november 2018 vond het evenement ‘We wolle ús klaai werom’ plaats in Blije!

Het evenement bracht een vergeten geschiedenis voor het voetlicht: ooit stonden er bijna duizend terpen in Friesland vol vruchtbare klei die gaandeweg werden afgegraven om armere gronden te verrijken. Waar is die klei eigenlijk gebleven? We willen onze klei terug om een lang gekoesterde droom van de Blijers waar te maken en stukje bij beetje vorm te geven aan een buitendijkse ontmoetingsplaats: de ‘Terp van de Toekomst’. Film: Jonathan Doornenbal