Terp fan de Takomst

Terpen zijn belangrijke verschijningen in het Fryske landschap. Ze spreken tot de verbeelding als het gaat om de geschiedenis, ze roepen vragen op als het gaat om archeologie en ze inspireren voor kunst, cultuur en toekomstige ontwikkelingen.

Al langere tijd droomden verschillende mensen over het ontwikkelen van de Terp fan de Takomst. Een nieuwe buitendijkse terp, om te onderwijzen, te onderzoeken, te historiseren, om er nieuwe en oude zilte teelten uit te proberen, te concerteren, er in stilte te zijn en om de verbeelding te laten spreken.

Het dorp Blije nam het initiatief om deze Terp fan de Takomst  daadwerkelijk te realiseren. Het dorp, dat zich sterk verbonden voelt met het Wad, stelde in haar dorpsvisie ‘we willen weer met het gezicht naar de Waddenzee wonen, leven en werken’. Centraal element in die visie was het idee om buitendijks, ter hoogte van Blije een nieuwe terp te maken. Om een nieuwe belevingsplek te maken, om mensen naar dorp en waddenkust te trekken, om oude verhalen te vertellen en nieuwe verhalen te maken.

Dorpsbelang Blije, It Fryske Gea, het Terpencentrum (RUG) en Sense of Place hebben de handen ineen geslagen. Zij vormden een projectgroep om deze droom werkelijkheid te laten worden.

Het ontwerp

Het ontwerp voor de Terp fan de Takomst is van Observatorium  Het is gemaakt als een ‘kunstwerk’ dat in iedere fase van het groeiproces tot de verbeelding spreekt en in iedere fase een bestemming is voor bewoners en bezoekers; een Groeiende Terp.

Terpen evolueerden van smal (5 meter) en laag (1 meter) naar breed en hoog (tot wel 10 meter). Van een terp met 1 huis naar een klein gehucht met een kerk. Dit proces van stapelen, laag op laag wil het Observatorium met de Groeiende Terp ervaarbaar maken en laten zien. In de loop der jaren groeit de terp langzaam maar zeker tot zijn gedroomde eindbeeld.

Gesprek fan de Takomst

De Terp fan de Takomst is op zaterdag 16 juli 2022 geopend door Waddenvereniging directeur Lutz Jacobi en Shantykoor De Slykstappers. Tijdens de feestelijke openingsdag organiseerde Sense of Place het Gesprek fan de Takomst in de St. Nicolaaskerk van Blije. Onder leiding van journalist Tracy Metz gingen initiator van de Terp fan de Takomst én inwoner van Blije Harry Feenstra, Eveline de Smalen (Curator Werelderfgoedcentrum Waddenzee) en Eefke van de Wouw (milieu- en mensenrechten ambassadeur) met elkaar in gesprek over klimaatveranderingen en de consequenties voor het Waddengebied. Kunstenaar en ontwerper van de Terp fan de Takomst Ruud Reutelingsperger verzorgde een passende opening, gevolgd door een voordracht van journalist Kirsten van Santen. Ruim 50 mensen waren aanwezig bij dit boeiende en zeer nuttige gesprek.

Wil je de bijdragen van Ruud Reutelingsperger en Kirsten van Santen nog eens rustig teruglezen? Klik dan hier om de teksten te downloaden.

Succesvolle samenwerking.
Dit project is een samenwerking van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. en de inwoners van Blije met Sense of Place, It Fryske Gea en het collectief Observatorium uit Rotterdam. Door de financiële steun van het Waddenfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds/Fonds Laboratoria, het BPD cultuurfonds, de provincie Fryslan en de gemeente Noardeast- Fryslân is de realisatie mogelijk gemaakt.

Over Observatorium
Kunstenaarsgroep Observatorium uit Rotterdam, opgericht in 1997, is een studio voor kunst in de openbare ruimte en place-making. De partners van de maatschap zijn Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud Reutelingsperger, met achtergronden in beeldende kunst, architectuur, literatuur en onderwijs.
Observatorium staat voor kunstwerken waar je de werking van de verbeelding in het publiek domein kunt ondergaan en wordt verleid tot een moment van stilstand en onverdeelde aandacht voor de wereld eromheen.
Elk lid heeft zijn eigen intuïtie, voorkeur, kennis en kunde en brengt deze in de ontwikkeling van een kunstwerk in. Zodoende kunnen zij meervoudige, multidisciplinaire beelden maken voor complexe situaties van ruimtelijke ordening en inrichting.

Locatie: Blije – let op!!! Tussen 15 maart en 15 juli verboden toegang wegens het broedseizoen.
Routebeschrijving: Neem de Unemaloane en sla aan het einde linksaf. Daarna rechts de Zeedijk over.