Toekenning Waddenfonds voor Soundings

Het project Soundings, Listen to the Land bestaat uit een 75 kilometer lange kunstroute langs de Groninger waddenkust. De kunstwerken, op 9 verschillende locaties, brengen al of niet met geluid diverse waarden van het Waddengebied tot uitdrukking, zoals stilte en duisternis. Maar er zijn ook installaties te zien die geïnspireerd zijn op walvisvaarder Willem Barentsz en de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het Waddenfonds subsidieert onder meer vijf kerninstallaties, die inhoudelijk aansluiten bij de versterking en bewustwording van de kernwaarden van het Waddengebied.