Windwerk

Aanleg van Windwerk, door SLeM / Bruno Doedens. Een installatie waar menselijk handelen en natuurkrachten op boeiende wijze samenkomen. Geïnspireerd op de metamorfose-tekeningen van M.C. Escher transformeert het geometrische landschap van helmgras­veldjes.

Het belangrijkste thema is de duinvorming in het gehele Waddengebied.

De rijkdom van het waddenlandschap en haar eilanden is het gevolg van eeuwenlange dynamische landschapsvormende processen, waarbij zandophopingen en slibafzettingen het fundament hebben gevormd voor de eilanden zoals ze nu zijn. De laatste jaren wordt binnen het ‘Dynamisch Kustbeheer’ de dynamiek van deze landschapsvormende processen geleidelijk meer als kans gezien om de kustzone mee te laten groeien met de stijgende zeespiegel door klimaatverandering, een ‘zachte kust’.

Met Windwerk beoogt SLeM, binnen het kader ‘zachte kust’, met de samenwerkende partijen de landschapsvormende processen van de duinen cultureel aan te jagen en onder de aandacht te brengen. Daarmee worden zowel het begrip en de schoonheid van de dynamische processen die het waddengebied en Terschelling doorlopend vormen en vervormen vergroot.

Windwerk was in 2016 en 2017 een tijdelijk en tot de verbeelding sprekend landschap dat als aanjager fungeerde voor de ontwikkeling van het duinlandschap van Terschelling en de overige Waddeneilanden in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Voor meer informatie zie ook SLeM

Locatie

 

Windwerk workshop – Eerste weekend